Gestoria administrativa

Gestoria administrativa

Gestionem les tramitacions amb les administracions i organismes oficials

Els nostres especialistes en cada àrea t’assessoren i tramiten tots els documents oficials, tant en l’àmbit empresarial com particular en les diferents àrees:

  • Trànsit: revisió, duplicitat o canvi de domicili del permís de conduir, permís internacional, duplicat del permís de circulació, informes de trànsit, transferències de turismes, ciclomotors, vehicles industrials, vehicles comercials i vehicles agrícoles; baixa de vehicles, matriculaciód e turismes, ciclomotors, vehicles industrials, vehicles comercials, i tramitació de multes ir ecursos.
  • Indústria: Reformes simplificades, duplicats de documentació.
  • Transports: Alta, baixa i cessió de targetes de transports, visat de servei públic i privat.
  • Diversos: permís d’armes, llicència de caça…