Assessoria laboral

Assessoria laboral

Facilitem les relacions laborals entre empresa i treballador

Realitzem tots els tràmits necessaris per gestionar i resoldre qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat laboral dels nostres clients.

Els nostres serveis se centren en dos àmbits:

  • Gestió de nòmines i documentació: confecció de contractes, altes, baixes, Seguretat Social, autònoms, etc.
  • Assessorament jurídic vinculat a les relacions laborals: acomiadaments, expedients de regulació, mediacions per conciliació, etc.

Estem al dia de totes les actualitzacions en matèria de normativa laboral i assessorem específicament a cada empresa per assegurar el compliment de la legalitat vigent segons la seva activitat i característiques.

Actuem com a tècnics comptables, donant suport als departaments de comptabilitat d’empreses de grans dimensions. El nostre equip de professionals es pot traslladar a les oficines del client per portar a terme les tasques necessàries vinculades amb amortitzacions, tancaments, llibres oficials i totes les gestions i assessorament que sigui necessari.

També treballem per empreses mitjanes i petites sense recursos comptables propis, adaptant-nos i efectuant aquella part del procés que es necessita o gestionant per complet la seva comptabilitat, convertint-nos en el seu departament comptable extern.

El nostre coneixement i actualització constant en aquest àmbit, juntament amb els estats financers i comptables de cada empresa ens permet fer una radiografia de la situació de cada empresa per acompanyar-la i assessorar-la sobre quina és la millor opció i els millors processos per optimitzar les despeses i inversions i treure’n el major rendiment.

Assessoria comptable

Aportem solucions comptables a grans, mitjanes i petites empreses

Assessoria fiscal

Actuem de mitjancers en la relació fiscal entre el contribuent i l’administració

Ens ocupem de l’estudi, gestió i tramitació de tota la documentació necessària en l’àmbit tributari, tant per particulars com empreses: des de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, fins a l’assessorament i la planificació per definir el sistema de tributació més òptim pel client.

Gestionem la presentació dels models oficials de l’IVA, l’impost de societats, IRPF, entre d’altres tributs davant l’administració, optimitzant en tot moment la càrrega fiscal del nostre client.